Othello

Info

chestnut stallion
foaled: 1973-00-00 died: n/a
sire: PODSNEJNIK sireline: Skowronek (via Naseem)
dam: NEFISA 1966 damline: Sahara db (branch: Mammona)
strain: Koheylan Moradi

Progeny

Advanced search